You are here:

Výrobní logistika

V našich skladech, které jsou strategicky umístěny poblíž výrobních závodů, skladujeme našim zákazníkům materiál pro výrobu. Dodávky zboží k výrobním linkám probíhají systémem KANBAN, JIT nebo JIS. Díky úzkému propojení přepravní a skladové logistiky je naše reakce v případě požadavků výroby téměř okamžitá.