You are here:

Řízení toku obalů

Kvalitní řízení toku přepravních prostředků a vratných obalů je předpokladem bezchybného zásobování výrobních linek dle zákaznických požadavků.

Dokážeme se postarat nejen o kvalitní řízení celého toku obalových materiálů ale také s tím spojenou optimalizaci organizace zpětného toku a nákladů, čímž je docíleno vysoké disponibility obalů, včasného zásobování, likvidace obalů, zkrácení doby oběhu a méně ztrát.