You are here:

Nalézáme správná řešení

Proč se  Vám vyplatí naše logistické poradenství? Protože klademe správné otázky. Například:

  • V jakém stavu se nacházejí prostory, které máte k dispozici? Nebo v případě plánované stavby: jaká lokalita má pro výstavbu vůbec smyl?
  • Kolik zaměstnanců máte k dispozici a kolik personálu je ve skutečnosti třeba?
  • Je nutné a možné začlenit přímo do Vašeho podniku pobočku Urban Transporte z důvodu složitých logistických procesů ve Vaší společnosti?


Naše projektové týmy, složené z odborníků z běžné operativy, IT expertů a logistických poradců s Vámi promění Vaše logistické požadavky v praktická řešení. Na základě dlouholetých zkušeností s úspěšnými logistickými projekty využíváme naše osvědčené metody a nástroje, např.: projektový management, simulace a benchmarky.
Rádi také zanalyzujeme Vaše záměry, zpracujeme detailní koncept a samozřejmě také pomůžeme se zavedením projektu do praxe. Naším cílem je Vaše jistota v oblasti plánování i investic.