You are here:

Komplexní řešení

BALÍČEK ŘEŠENÍ NA MÍRU

Vedle výše zmíněných služeb nabízí Urban-Transporte svým zákazníkům řízení celého logistického procesu – od montážní linky až ke koncovému zákazníkovi.

Úspěšně jsme již zrealizovali komplexní řešení logistických procesů pro naše významné evropské zákazníky.
Příklad: Logistika zásobování výrobního podniku Urban-Transporte přebírá zodpovědnost za kompletní tok jednotlivých dílů od dodavatelů až do výrobního závodu, či dokonce až na montážní linku. Díky námi vyvinutému softwaru jsme schopni dohodnout i s velkým množstvím dodavatelů termíny dodávek včetně množství jednotlivých položek v zásilce.
 
Součástky určené pro výrobu jsou skladovány v našich skladech poblíž výrobního závodu, kde jsou kontrolovány kvantitativně i kvalitativně a jsou zaneseny přímo do IT systému zákazníka.
Pokud je požadováno, součástky jsou přebaleny z přepravních do výrobních obalů.