You are here:

Informační logistika

KOMPATIBILITA VŽDY K DISPOZICI

Vývoj systému k řízení logistických procesů je u nás vždy jednou z priorit. Není možné očekávat, že standardní software splní veškerá logistická očekávání našich zákazníků.

Abychom logistické procesy věrohodně zobrazili v informačním systému a také abychom je dokázali integrovat do systémů našich zákazníků, realizujeme vhodná IT řešení díky naší modulární struktuře, přesně tak, jak potřebujeme.

Našim zákazníkům a dodavatelům je k dispozici internetový portál, v němž je možno zobrazit nejen aktuální údaje, nýbrž je možné zde vytvářet přímo objednávky a sledovat informace TRACK &TRACE.